W pakiecie zyskujesz więcej

Ten produkt jest dostępny również w ramach oferty pakietowej, obejmującej wszystkie aktualne szkolenia online na żywo (i nagrania z tych szkoleń) przygotowane przez Dawida Milczarka na temat VAT. Sprawdź!

#VAT

VAT w obrocie międzynarodowym / Transakcje międzynarodowe a VAT

750,00 PLN + VAT / 6 miesięcy

Opis

Tak, to najbardziej kompleksowe szkolenie online na temat aktualnych zasad rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym. Niezależnie od tego, czy masz spore doświadczenie w zakresie transakcji wewnątrzunijnych i pozaunijnych, czy też dopiero zaczynasz swoją przygodę w tym obszarze – to szkolenie jest dla ciebie.

Czego się nauczysz?

01

Mnogość transakcji

Nauczysz się kwalifikować poszczególne typy transakcji międzynarodowych (WDT / WNT, eksport / import towarów, eksport / import usług, dostawy towarów z instalacją / montażem).

02

Skomplikowana dokumentacja

Dowiesz się jak poprawnie dokumentować w 2022 i 2023 r. obrót międzynarodowy (m.in. jakie są warunki stosowania stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów).

03

Poprawność rozliczeń

Na praktycznych przykładach przyswoisz zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego, rozliczania korekt oraz stosowania właściwych kursów walut.

Program szkolenia

Czas trwania: ok. 5 godzin 30 minut

 • Uwagi wstępne

  • Typy transakcji międzynarodowych
   • Obrót towarowy vs usługi
   • Transakcje wewnątrzunijne vs transakcje pozaunijne
  •  Mechanizm odwrotnego obciążenia jako cecha charakterystyczna obrotu międzynarodowego
  • Kluczowe ryzyka podatkowe związane z błędnym rozliczaniem transakcji międzynarodowych
 • Usługi w obrocie międzynarodowym w 2022 i 2023 r.

  • Pojęcie importu oraz tzw. eksportu usług
  • Zasady ustalania statusu kontrahenta (krajowy vs unijny vs pozaunijny)
  • Pojęcie siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zasady ustalania miejsca świadczenia (kraju opodatkowania) usługi
  • Czy w przypadku faktur zawierających zagraniczny VAT należy rozpoznać import usług?
  • Kiedy sprzedaż usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta nie stanowi eksportu usług?
  • Import / eksport usług a problematyka refakturowania
  • Obowiązek podatkowy w imporcie / eksporcie usług
   • Problemy związane z ustaleniem daty wykonania usługi
   • Import / eksport usług a usługi rozliczane okresowo
   • Zaliczki w imporcie / eksporcie usług
   • Szczególne problemy dotyczące licencji
  • Zasady rozliczania korekt podstawy opodatkowania przy imporcie / eksporcie usług
  • Prawidłowe stosowanie kursów walut w imporcie / eksporcie usług
 • Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w 2022 i 2023 r.

  • Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
  • Miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) w przypadku WDT / WNT
  • Znaczenie numeru VAT UE oraz informacji podsumowującej w przypadku WDT / WNT
  • WDT / WNT transakcyjne
   • Warunki stosowania stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów
   • Dokumentowanie WDT w świetle polskich przepisów oraz w świetle przepisów unijnych (zmiany wprowadzone w 2020 r. w ramach pakietu quick fixes)
   • Podstawa opodatkowania w przypadku WDT / WNT a koszty dodatkowe transakcji związane z transportem towaru, załadunkiem / rozładunkiem, ubezpieczeniem
   • Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT / WNT
    • Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego
    • Znaczenie zaliczek oraz faktur zaliczkowych w przypadku WDT / WNT
  • WDT / WNT nietransakcyjne
   • Przemieszczenie towarów własnych pomiędzy krajami UE a konieczność rozpoznania WDT / WNT
   • Wyłączenia z obowiązku rozpoznania nietransakcyjnego WDT / WNT
   • Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania w przypadku nietransakcyjnego WDT / WNT
  • Sankcyjne WNT związane z posłużeniem się błędnym numerem VAT-UE / brakiem rejestracji w kraju zakończenia transportu
  • Zasady rozliczania korekt podstawy opodatkowania przy WDT / WNT
  • WNT a problem „rozjeżdżającego się” podatku należnego i naliczonego po 3 miesiącach
  • Prawidłowe stosowanie kursów walut w przypadku WDT / WNT
 • Obrót towarowy pozaunijny w 2022 i 2023 r.

  • Pojęcie eksportu oraz importu towarów – uwagi wstępne
  • Eksport towarów
   • Eksport bezpośredni a eksport pośredni
   • Warunki stosowania stawki 0% w eksporcie towarów
   • Wymogi dokumentacyjne w przypadku eksportu towarów – znaczenie komunikatu IE-529 oraz IE-599
   • Zasady rozliczania zaliczek w eksporcie towarów obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
  • Import towarów
   • Import towarów na zasadach ogólnych
   • Procedura uproszczona w imporcie towarów
   • Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania w imporcie towarów
   • Prawo do odliczenia w przypadku importu towarów
 • Obrót towarowy – pozostałe problemy

  • Zasady rozliczania dostawy towarów z instalacją / montażem
  • Problem ciągłości transakcji w przypadku obrotu towarowego

Certyfikat

Zaraz po tym, gdy ukończysz kurs lub szkolenie, automatycznie i bezzwłocznie potwierdzimy, że zdobyłeś cenną wiedzę. Otrzymasz od nas certyfikat w postaci pliku PDF, który wskazuje tytuł kursu lub szkolenia, datę wygenerowania certyfikatu, ilość godzin, a także dane wystawcy certyfikatu i wykładowcy.

Miniatura przedstawiająca wygląd certyfikatu

Autor

Zdjęcie przedstawiające autora

Dawid Milczarek

Założyciel platformy TAXGURU

Przez ostatnie 14 lat przeprowadził ponad tysiąc szkoleń dla pracowników administracji podatkowej, księgowych, doradców podatkowych oraz zarządów największych polskich przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji skarbowej, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w spółkach doradztwa podatkowego.