#VAT

Świadczenia nieodpłatne a VAT

250,00 PLN + VAT / 6 miesięcy

Zawartość

Czas trwania: 2 godziny 20 minut

 • Szczegółowy program kursu

  • Uwagi wstępne
  • Nieodpłatne dostawy towarów
  • Nieodpłatne świadczenie usług
  • Świadczenia nieodpłatne a prawo do odliczenia
  • Świadczenia nieodpłatne w kontekście transakcji międzynarodowych
  • Podstawa opodatkowania
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Stawki i zwolnienia z VAT
  • Pomoc dla Ukrainy

Certyfikat

Zaraz po tym, gdy ukończysz kurs lub szkolenie, automatycznie i bezzwłocznie potwierdzimy, że zdobyłeś cenną wiedzę. Otrzymasz od nas certyfikat w postaci pliku PDF, który wskazuje tytuł kursu lub szkolenia, datę wygenerowania certyfikatu, ilość godzin, a także dane wystawcy certyfikatu i wykładowcy.

Miniatura przedstawiająca wygląd certyfikatu

Autor

Zdjęcie przedstawiające autora

Dawid Milczarek

Założyciel platformy TAXGURU

Przez ostatnie 14 lat przeprowadził ponad tysiąc szkoleń dla pracowników administracji podatkowej, księgowych, doradców podatkowych oraz zarządów największych polskich przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji skarbowej, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w spółkach doradztwa podatkowego.