#INNE#PIT#VAT

Podatki w nieruchomościach

299,00 PLN + VAT / 6 miesięcy

Opis

W ramach przedsprzedaży możesz nabyć szkolenie w promocyjnej cenie 299 PLN + VAT (docelowa cena to 499 PLN + VAT). Przedsprzedaż zakończy się w środę 22 maja 2024 r.

Program

Czas trwania: 5 godzin

 • Podstawowe pojęcia

  • Grunt jako teren budowlany
  • Budynki, lokale i ich części
  • Pierwsze zasiedlenie
  • Podstawa opodatkowania
  • Współwłasność
 • Podatkowe skutki zakupu inwestycyjnego nieruchomości w zależności od podmiotu nabywającego i celu nabycia

  • Zakup na cele działalności gospodarczej (JDG)
  • Zakup przez Spółkę
  • Zakup przez osobę prywatną a następnie wprowadzenie do spółki
  • Zakup do majątku prywatnego
  • Zakup do fundacji rodzinnej
  • Możliwe warianty i ryzyka zakupu nieruchomości od podatnika VAT
  • Możliwe warianty i ryzyka zakupu nieruchomości od osoby prywatnej
  • Zakup nieruchomości z rynku wtórnego – podatkowe ryzyka
  • Zakup od dewelopera i koszty wykończenia
  • „Zakup cesji” umowy deweloperskiej – ryzyka w VAT
  • Nieruchomość jako towar handlowy (Flippy)
  • Nieruchomość jako środek trwały (najem, dzierżawa, w tym do własnej spółki)
 • Podatek naliczony VAT przy zakupie a faktyczne wykorzystanie nieruchomości

  • Kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – cel zakupu
  • Czy tylko faktura jest podstawą odliczenia podatku VAT
  • Zmiana przeznaczenia zakupionej nieruchomości i pełna korekta odliczenia w przypadku gdy nieruchomość stanowi towar handlowy
  • Zasady biegu 10-letniego okresu korekty w przypadku gdy nieruchomość stanowi środek trwały
 • Podatkowe skutki zbycia nieruchomości lub wycofania jej z działalności gospodarczej na gruncie VAT

  • Podatkowe skutki sprzedaży nieruchomości stanowiącej składnik majątku w działalności gospodarczej, kiedy z VAT, kiedy zwolnienie, stawki, obowiązki ewidencyjne
  • Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na cele osobiste, kiedy wymaga a kiedy nie wymaga korekty podatku naliczonego
  • Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na cele osobiste, kiedy podlega opodatkowaniu VAT
  • Wycofanie nieruchomości do majątku wspólników ze spółki osobowej
  • Wycofanie nieruchomości do majątku wspólników ze spółki kapitałowej
 • Źródło przychodów ze sprzedaży nieruchomości na gruncie PIT

  • Przychód ze sprzedaży nieruchomości czy przychód z działalności gospodarczej
  • Okoliczności i częstotliwość transakcji
  • Podział nieruchomości i sprzedaż wydzielonych części (działki, lokale)
  • Przychody ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych
 • Podatek VAT od transakcji na nieruchomościach

  • W jakich okolicznościach transakcje na nieruchomościach stanowią działalność gospodarczą na gruncie ustawy o VAT a kiedy są wyłączone spod regulacji tego podatku
  • Przychody z transakcji na nieruchomościach (sprzedaż, najem/dzierżawa) a przychody z pozostałych tytułów – skutki w podatku VAT
 • Najem/dzierżawa, usługi zakwaterowania jako źródło przychodu na gruncie podatku dochodowego

  • Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości od 2023 r. (najem prywatny, najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
  • Refakturowanie mediów i pozostałych kosztów na najemcę/dzierżawcę nieruchomości – skutki w VAT i PIT
  • Najem na krótkie terminy czy usługi zakwaterowania
 • Małżonkowie a najem na gruncie podatku VAT i PIT

 • Nieruchomości będące przedmiotem spadku – wybrane problemy

Certyfikat

Zaraz po tym, gdy ukończysz szkolenie, automatycznie i bezzwłocznie potwierdzimy, że zdobyłeś cenną wiedzę. Otrzymasz od nas certyfikat w postaci pliku PDF, który wskazuje tytuł szkolenia, datę wygenerowania certyfikatu, ilość godzin, a także dane wystawcy certyfikatu i wykładowcy.

Miniatura przedstawiająca wygląd certyfikatu

Autor

Zdjęcie przedstawiające autora

Aneta Lech

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, współwłaścicielka biura rachunkowego, bardzo doświadczone trenerka szkoleń podatkowych, w szczególności poświęconych problematyce podatku od towarów i usług.

Data i sposób uczestnictwa

Online (aplikacja Zoom)

Szkolenie odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w godzinach 10:00 – 15:00.

Możesz w nim uczestniczyć przez aplikację Zoom (dostępną na komputerach, tabletach i smartfonach) lub przez przeglądarkę internetową (np. Chrome, Edge, Firefox, Safari).

Tuż przed szkoleniem zostanie udostępniony link pozwalający do niego dołączyć (znajdziesz go po zalogowaniu na platformie TAXGURU w zakładce Moje konto -> Moje szkolenia).

Po szkoleniu zostanie udostępnione nagranie ze szkolenia, dzięki czemu nic nie stracisz, jeżeli nie będziesz mieć możliwości wzięcia udziału w szkoleniu na żywo. Nagranie jest udostępniane na okres 6 miesięcy.

Czas trwania: około 5 godzin