#PIT

Opodatkowanie międzynarodowych dochodów z pracy (i innych form zatrudnienia)

500,00 PLN BRUTTO / 6 miesięcy

Opis

Nagranie ze szkolenia przeprowadzonego 9 maja 2023 r. Poznaj zasady opodatkowania dochodów z pracy (i innych form zatrudnienia) wykonywanej w Polsce przez zagranicznych pracowników i za granicą przez polskich pracowników.

Czego się nauczysz?

01

Zasady opodatkowania

Dowiesz się, jak rozliczać zatrudnienie przez polskiego pracodawcę pracowników zagranicznych oraz przez zagranicznego pracodawcę pracowników polskich

02

Podstawowe obowiązki

Poznasz zasady ustalania zakresu przychodów, zasady stosowania zwolnień oraz zasady poboru i płatności zaliczek

03

Różne formy zatrudnienia

Zrozumiesz nie tylko, jak należy opodatkować dochody  z umów o pracę, ale również umów o dzieło, umów zlecenia oraz dochody członków organów osób prawnych

Program szkolenia

Czas trwania: 4 godziny 18 minut

 • Zagadnienia wstępne

  1. Źródła prawa: umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
  2. Konwencja MLI, znaczenie komentarza do umowy modelowej OECD
  3. Zasady stosowania umów międzynarodowych
  4. Metody unikania podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją i zaliczenia) oraz ich wpływ na pobieranie zaliczek oraz rozliczenie roczne
  5. Certyfikat rezydencji
  6. Ustalanie rezydencji podatkowej.
 • Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej

  1. Zasady opodatkowania w Polsce różnych przypadków zatrudnienia (zatrudnienie przez polskiego pracodawcę pracowników polskich i zagranicznych do pracy w Polsce lub za granicą, zatrudnienie przez zagranicznego pracodawcę pracowników polskich i zagranicznych do pracy w Polsce lub za granicą, pracownicy oddelegowani, tzw. zewnętrzne zatrudnienie i in.)
  2. Ustalanie zakresu przychodów, stosowanie zwolnień przedmiotowych (m.in. zwolnienie dotyczące pracowników oddelegowanych za granicę), odliczanie składek ubezpieczenia społecznego (polskich i zagranicznych) oraz inne elementy konstrukcyjne podstawy opodatkowania, pobór i wpłacanie zaliczek (również w trybie rozliczania zaliczek przez pracownika)
 • Opodatkowanie dochodów z umów zlecenia i o dzieło

 • Opodatkowanie dochodów członków organów osób prawnych

 • Inne dochody: funkcje publiczne, artyści i sportowcy, wykładowcy i nauczyciele akademiccy, zasiłki chorobowe i in. (wzmianka)

Certyfikat

Zaraz po tym, gdy ukończysz kurs lub szkolenie, automatycznie i bezzwłocznie potwierdzimy, że zdobyłeś cenną wiedzę. Otrzymasz od nas certyfikat w postaci pliku PDF, który wskazuje tytuł kursu lub szkolenia, datę wygenerowania certyfikatu, ilość godzin, a także dane wystawcy certyfikatu i wykładowcy.

Miniatura przedstawiająca wygląd certyfikatu

Autorzy

Zdjęcie przedstawiające autora

Jarosław Sekita

Doradca podatkowy

Prawnik, doradca podatkowy. Do 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Obecnie członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Jest autorem wielu książek, m.in. "Rozliczanie podatku u źródła" oraz "Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce".